Ofte stilte spørsmål

Bruk av Thermacell myggapparater

Hvordan fungerer Thermacell?

Thermacell varmer opp myggmiddelet i apparatet ved hjelp av gass eller batteri. Når myggmiddelet er oppvarmet, fordamper det aktive virkestoffet og danner en myggfri sone på opptil 29m². Etter 10-15 minutter skal myggen forsvinne.

Hvordan vet jeg min Thermacell er aktiv?

Gassdrevne apparater:

Du kan sjekke at enheten er på ved å se gjennom luken på enheten. Hvis du ser en oransje eller blåaktig glød inni, er enheten på. Hvis gløden ikke er synlig, prøver du å vri apparatet til START en gang til.

Oppladbare apparater:

Apparatet vil varsle at den er på med en stigende tone, og batteriindikatoren vil lyse med gjeldende batterinivå.

Et sirkulerende lys indikerer at den begynner å bli varm. Når temperaturen er nådd, forblir lysene i ringen opplyst.

Kan jeg starte og stoppe enheten eller er jeg nødt til å bruke opp alt med en gang?

Du kan starte og stoppe enheten etter ønske. Vennligst husk at det tar ca. 15 minutter fra den startes til du oppnår maksimum beskyttelse. Du kan bruke en matte til den blir helt hvit/grå.

Thermacell-apparatet varmes opp, men myggen holder seg ikke unna. Hva gjør jeg?

Pass på at refillmatten fortsatt er blå. Hvis teppet har blitt blekt, bytt det ut med et nytt. Hvis det blåser, plasser enheten mot vinden av området som skal beskyttes. Da bringer vinden virkestoffet til rett sted. 

Thermacell fungerte en stund og slo seg deretter av. Hvorfor?

Du kan være tom for bensin. På MR300 og MR450 er det enkelt å sjekke mengden gass i sporet på baksiden av enheten.  

Hvis du har en Mini Halo, slår du av enheten og fjerner gassbeholderen. Bytt ut den tomme gassbeholderen (husk å slå av enheten først). Start enheten på nytt i henhold til instruksjonene. 

Hvor ofte bør jeg skifte matter på min Thermacell?

Mattene som inneholder virkestoff bør skiftes når de blir hvite. Hver matte har en levetid på omtrent 3 til 4 timer.

Miljø, barn og kjæledyr

Er Thermacell trygt å bruke?

Ja, det er det. Enheten og virkestoffet pralletrin som brukes i den er en metode godkjent av myndighetene for å bekjempe mygg utendørs.. Enheten er trygg å bruke når den brukes i henhold til bruksanvisningen.

Les alltid etikettene og produktinformasjonen før bruk, og følg bruksanvisningen.

Kan jeg bruke Thermacell i nærheten av barn eller kjæledyr?

Ja, barn og kjæledyr kan oppholde seg i nærheten av en Thermacell som er i bruk.

I en studie som undersøkte effekten av Thermacell-apparatet, ble det konkludert med at ved bruk av apparatet er effekten av virkestoffet under risikogrensen ved bruk i henhold til bruksanvisningen. Studien bekrefter at Thermacell også er egnet for bruk i nærheten av barn og kjæledyr.

Enheten blir varm under bruk og den bruker et kjemikalie som aktiv ingrediens, så bruk apparatet slik at kjæledyr eller barn ikke har tilgang til apparatet. Alle kjemikalier bør oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Les alltid etikettene og produktinformasjonen før bruk, og følg bruksanvisningen.

Hvordan påvirker bruken av Thermacell miljøet?

Thermacell-enheten bruker et insektmiddel kalt pralletrin som aktiv ingrediens. Pralletrininnholdet i Thermacell myggmiddel er lavt, 11,61 % eller 0,19 gram.

Det effektive området til enheten er omtrent 20 kvadratmeter, og enheten brukes i korte perioder utendørs, så konsentrasjonen forblir veldig lav. Det aktive stoffet fordamper sakte og brytes raskt ned i luften.

Produsenten av apparatet har i samarbeid med et eksternt laboratorium studert hvor mye pralletrin som avsettes rundt apparatet ved bruk. Resultatene viser at mengden pralletrin som er igjen på de omkringliggende overflatene fra bruken av Thermacell-apparatet er praktisk talt så liten at den ikke kan påvises med nøyaktige vitenskapelige måleapparater (mindre enn en milliarddels gram per kvadratcentimeter).

I tillegg inkluderer prallethrins egenskaper at det brytes raskt ned i atmosfæren (halveringstid 38 minutter).

Les alltid etikettene og produktinformasjonen før bruk, og følg bruksanvisningen.

Akkumuleres pralletrin, det aktive stoffet som frigjøres fra Thermacell-enheten, i naturen?

Nei, Thermacell-enheten bruker et insektmiddel kalt pralletrin som aktiv ingrediens. Mengden pralletrin som er igjen i miljøet ved bruk av enheten er praktisk talt så liten at den ikke kan oppdages: mindre enn en milliarddel av et gram per kvadratcentimeter. I tillegg brytes pralletrin raskt ned i luft. Nedbrytningen starter så snart stoffet  frigjøres fra myggmiddelmatten.

Disse resultatene ble oppnådd i en studie utført innendørs, hvor luften ikke beveget seg, det vil si at forholdene tilsvarte den verst tenkelige situasjonen. Thermacell-enheter brukes utendørs.

Hva skjer hvis du ved et uhell mister refillmatten i et vann?

Hvis et uhell skulle skje og refillmatten skulle falt i vannet, er det ingen grunn til bekymring.

Virkestoffet pralletrin løses dårlig opp i vann fra refillmatten, så mengden virkestoff som slippes ut i vannet består risikovurderingen. Risikovurderingen er basert på eksponeringsscenarioet til European Chemicals Agency, der forskningsmiljøet er en dam. Vannmengden i dammen er liten, så i for eksempel en innsjø vil konsentrasjonen av pralletrin være enda lavere.

Hva skjer hvis du ved et uhell mister refillmatten i skogen?

Hvis uhellet først er ute, og du mister en refillmatte på bakken, er det ingen grunn til bekymring.

Virkestoffet pralletrin fra refillmatten er lite oppløselig i vann, og det kan bare transporteres fra matten til jorda med regnvann. Derfor ville relativt lite av det aktive stoffet frigjøres fra matten og kun svært lokalt. Pralletrin som havner i bakken brytes raskt ned (halveringstid i oksygenrik jord 2,9 dager).

Kan jeg bruke Thermacell mens jeg spiser/drikker ute?

Ja, Thermacell kan brukes når du spiser ute.

I en studie som undersøkte effekten av Thermacell-apparatet, for eksempel til middag, ble det funnet at ved bruk av apparatet er effekten av virkestoffet under risikogrensen. Studien bekrefter at Thermacell også egner seg til bruk når man spiser eller drikker utendørs.

Thermacell Flåttkontroll

Hagen min er veldig stor. Bør jeg da legge ut flåttrull overalt?

Nei, det trenger du ikke. Plassèr flåttrullene i omgivelsene der
du oppholder deg mest. Du trenger ikke å legge ut flåttrullene
i områder hvor du ikke befinner deg regelmessig. Flått
beveger seg ikke veldig mye rundt og de vil ikke komme ut av
skogsområder for å angripe dine omgivelser. Legg gjerne ut
flåttruller i beferdede områder av hagen din, og der du tenker
deg at mus naturlig kan oppholde seg.

Hvordan fungerer flåttrullenei hagens økosystem?

Mus er ekstremt nysgjerrige og finner flåttrullene, og på denne
måten kommer de i kontakt med bomullen plassert i rullene.
De liker å bruke denne myke bomullen for å bygge redene sine.
Den aktive ingrediensen i flåttrullene fra Thermacell flåttkontroll
beskytter musen mot parasitter. Flått og andre parasitter blir
infisert og drept. Dette forhindrer også at flåtten overvintrer I
redene til musen. Ved å bruke det vi vet om økosystemet, bryter
vi syklusen til smittebærende flått i hagen din.

Hvordan vet jeg at flåttrullene fungerer?

Etter bare noen dager eller uker vil du merke at mus har benyttet
seg av flåttrullene i sitt arbeid ved at de fjerner bomullen eller
også tar med seg deler av rullene for å bygge reder. Når det ikke
er noe bomull igjen i flåttrullene, bør du erstatte den tomme
rullen med en ny. Uavhengige vitenskapelige studier har vist at
flåttrullene fra Thermacell flåttkontroll er svært effektive på lang
sikt. Risikoen for å bli smittet fra et flåttbitt blir beskrevet på en
detaljert måte.

Kan jeg fjerne flåttrullene etter at de er blitt plassert i hagen min?

Hvis du fortsatt ser tydelig bomull i og utenfor flåttrullene, er det
best å la de være som de er.
Dette betyr at mus allerede har krøpet inn i rullene og at
systemet blir brukt. Virkestoffet har kommet seg inn i pelsen til
musen og kampen mot flåtten har startet!

Hva bør jeg gjøre hvis bomullen ikke er blitt fjernet fra flåttrullene?

Det er ikke et problem at bomullen ikke er blitt fjernet fra
flåttrullene. Musen er naturlig nysgjerrig og kryper inn i hull ol.
for å utforske de. Når musen kryper inn i flåttrullene, kommer
pelsen i kontakt med bomullen som har den aktive ingrediensen i
seg. På denne måten fungerer musen fortsatt som en flåttdreper.
Det som er viktig, er at flåttrullene plasseres korrekt i hagen din,
ved de områdene musen mest sannsynlig ferdes. Dersom det
ikke er tegn til at mus har vært i kontakt med flåttrullene etter
noen uker, bør du plassere rullene andre steder.

Vil mus bli lokket inn i hagen min hvis jeg bruker flåttkontroll fra Thermacell?

Nei. Flåttrullene lokker ikke flere mus inn i hagen din enn de
som allerede finnes der. Men, flåttrullene vil forvandle musen
til dine allierte i kampen mot flått. Mus eksisterer i både rurale
og urbane områder

Mister flåttrullene effekten hvis de blir våte?

Nei. Bomullen i flåttrullene er ikke vannløselig og rullen er
impregnert. Mus foretrekker å bygge redene sine med tørre
materialer. Det er derfor viktig at du ikke plasserer rullene på
steder som potensielt kan bli veldig våte, som blant annet ved
dammer, leirete grunn og områder i hagen din som lett blir
oversvømt ved nedbør.

Hva skjer dersom naboen min ikke benytter seg av Thermacell flåttkontroll?

Flåtten er relativt stasjonær, og beveger seg sjelden over store
avstander selv. På grunnlag av dette kan ikke flåtten, med egen
kraft, bevege seg fra naboen din sin eiendom til din og omvendt.
Men, de kan komme inn i hagen din via større dyr som hunder
og katter. Dette er grunnen til at det ville vært best å behandle
alle stedene rundt hagen din. Jo større område du behandler, jo
bedre beskyttelse mot flått i hagen din. Det er uansett viktigst at
du plasserer flåttrullene i nærheten av områder der mus ferdes
i hagen din uavhengig av hva naboen gjør og ikke gjør

Jeg har hunder og katter som oppholder seg utendørs. Kan jeg fortsatt bruke Thermacell flåttkontroll?

Ja. Hunder og katter ignorerer som regel disse flåttrullene. Du
reduserer faktisk risikoen for at hunden eller katten din blir blitt
av flått.

Er det farlig hvis katten min spiser en mus som har vært i kontakt med en flåttrull?

Nei, katten din må spise godt over 100 mus om dagen for at
det skal beregnes som farlig. De fleste huskatter spiser i
gjennomsnitt 5.54 små dyr i løpet av en måned (Kays and DeWan,
2004).

Kan jeg bruke flåttrullene hvis jeg har en dam i hagen min?

Ja. Dersom du ønsker å plassere flåttrullene nærme vann,
anbefaler vi at du legger de mellom to stener slik at de ikke
ruller i vannet.
Hvis den løse bomullen kommer ut av rullene, vil den brytes
raskt ned av sollys. Havner den løse bomullen i vannet, vil
virkestoffet sakte men sikkert løses fra bomullen og brytes ned
raskt. Les også eskens bakside for advarsler.

Vil Thermacell flåttkontroll være en risiko for andre insekter eller dyr i hagen min som f.eks fugler, reptiler eller bier?

Nei, du kan bruke flåttrullene uten problemer selv om det er
andre dyr eller insekter i hagen din. Permetrin blir i dette tilfellet
brukt som den aktive ingrediensen i produktet. Permetrin er
en syntetisk form av et naturlig forekommende plantevern,
hentet fra blomsterhoder av blomsten krysantemum. Fugler
blir ikke påvirket av permetrin. Permetrin er kjent for å være
raskt nedbrytbart ved metabolske prosesser; det kan derfor ikke
akkumuleres i kroppen, enten i kroppene til mus eller i rovdyr.
Flåttrullene kan derfor brukes uten bekymringer om velferd
for alle disse. Bier og humler er avskrekket av virkestoffets
repellerende effekt.

Hvordan kaster jeg flåttrullene?

Flåttrullene du har plassert ute, er biologisk nedbrytbare.
Vennligst resirkuler tomme esker. Hvis du har noen
ubrukte flåttrull du skal kaste, kast disse hos innsamlingssted
for avfall. Se yttereske.