Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet de mest vanlige spørsmålene vi får rundt våre produkter. Finner du ikke svar på det du lurer på, så er det bare å ta kontakt med oss.

Bruk av Thermacell myggapparater

Hvordan fungerer Thermacell

Thermacell benytter gass eller batteri til å varmer opp en matte innsatt med et myggmiddel. Når matten er oppvarmet, fordamper det aktive virkestoffet og danner en myggfri sone på opptil 29m². Etter 10-15 minutter er sonen klar.

Hvordan vet jeg min Thermacell er aktiv?

Gassdrevne apparater:

Du kan sjekke at enheten er på ved å se gjennom kikkehullet på apparatet. Hvis du ser en oransje eller blåaktig glød inni, er enheten på. Hvis gløden ikke er synlig, prøver du å starte enheten en gang til.
Etter at papparatet er slått på tar det 10-15 minutter før den myggfrie sonen er aktivert.

Oppladbare apparater:

Apparatet vil varsle at den er på med en stigende tone, og batteriindikatoren vil lyse med gjeldende batterinivå.

Et sirkulerende lys indikerer at den begynner å bli varm. Når temperaturen er nådd, forblir lysene i ringen opplyst. Det tar 10-15 minutter fra apparatet er slått på til den myggfrie sonen er aktivert.

Kan jeg starte og stoppe enheten eller er jeg nødt til å bruke opp alt med en gang?

Du kan starte og stoppe enheten etter ønske. Husk at det tar ca. 15 minutter fra den startes til du oppnår maksimum beskyttelse. En matte varer i totalt 4 timer. Når matten skifter farge fra blå til grå/hvit må den byttes. En gasspatron varer i totalt 12 timer.

Min Thermacell varmes opp, men myggen holder seg ikke unna. Hva gjør jeg?

Den myggfrie sonen er aktiv etter 10-15 minutter.

Pass på at matten fortsatt er blå. Hvis matten har blitt grå/hvit, bytt den ut med en ny.

Hvis det blåser vil effekten bli redusert. Plasser enheten mot vinden slik at virksetoffet blåser mot deg.

Apparatet fungerer dårlig over 2000 MOH.

Thermacell fungerte en stund og slo seg deretter av. Hvorfor?

Sjekk at apparatet har gass. Er det tomt må du bytte ut den tomme gassbeholderen med en ny (husk å slå av enheten først). Start enheten på nytt i henhold til instruksjonene.

Har du en modell som driftes av batteri, sørg for å lade batteriet. Thermacell kan benyttes under lading.

Hvor ofte bør jeg skifte matte på min Thermacell?

Matten skal byttes når den skifter farge fra blå til grå/hvite. Hver matte har en brukstid på ca 4 timer. En gasspatron ca 12 timer.

Miljø, barn og kjæledyr

Er Thermacell trygt å bruke?

Ja, det er det. Enheten og virkestoffet pralletrin er godkjent av myndighetene for å bekjempe mygg utendørs. Det er trygt å bruke Thermacell når den brukes i henhold til bruksanvisningen.

Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk, og følg bruksanvisningen.

Kan jeg bruke Thermacell i nærheten av barn eller kjæledyr?

Ja, barn og kjæledyr kan oppholde seg i nærheten av en Thermacell som er i bruk.

I en studie som undersøkte effekten av Thermacell-apparatet, ble det konkludert med at ved bruk av apparatet er effekten av virkestoffet under risikogrensen ved bruk i henhold til bruksanvisningen. Studien bekrefter at Thermacell også er egnet for bruk i nærheten av barn og kjæledyr.

Les mer om studiet her→

Enheten blir varm under bruk og den bruker kjemikalier som aktiv ingrediens. Alle kjemikalier bør oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk, og følg bruksanvisningen.

Hvordan påvirker bruken av Thermacell miljøet?

En Thermacell-matte inneholder 0,19g pralletrin, som fordeles på 4 timer. Omregnet blir dette 0,047g i timen.

Pralletrin brytes raskt ned i sollys. Det har en halveringstid på 38 minutter når det er i luften, 13,6 timer på vannoverflater i sollys og 2,9 dager i jord

Det effektive området til enheten er omtrent 20 kvadratmeter, og enheten brukes i korte perioder utendørs, så konsentrasjonen forblir veldig lav.

Produsenten av apparatet har i samarbeid med et eksternt laboratorium studert hvor mye pralletrin som avsettes rundt apparatet ved bruk. Resultatene viser at mengden Prallethrin som lander på overflater (dvs. bakken, gress, vann) innenfor 3-meters radius rundt virkeområdet, er så lav og under nivåene som sofistikerte analytiske kjemiinstrumenter kan oppdage eller kvantifisere. Disse instrumentene kan oppdage mindre enn en milliarddel av et gram kjemisk innhold på én kvadratcentimeter.

Les alltid etikettene og produktinformasjonen før bruk, og følg bruksanvisningen.

Akkumuleres pralletrin, det aktive stoffet som frigjøres fra Thermacell-enheten, i naturen?

Nei, Thermacell bruker et insektmiddel kalt pralletrin som aktiv ingrediens. Mengden pralletrin som er igjen i miljøet ved bruk av enheten er praktisk talt så liten at den ikke kan oppdages: mindre enn en milliarddel av et gram per kvadratcentimeter. I tillegg brytes pralletrin raskt ned i luft. Nedbrytningen starter så snart stoffet  frigjøres fra apparatet.

Disse resultatene ble oppnådd i en studie utført innendørs, hvor luften ikke beveget seg, det vil si at forholdene tilsvarte den verst tenkelige situasjonen. Thermacell-enheter skal kun brukes utendørs.

Hva skjer hvis du ved et uhell mister pralletrinmatten i vannet?

Hvis et uhell skulle skje og refillmatten skulle falt i vannet, er det ingen grunn til bekymring.

Virkestoffet pralletrin løses dårlig opp i vann fra refillmatten, så mengden virkestoff som slippes ut i vannet består risikovurderingen. Risikovurderingen er basert på eksponeringsscenarioet til European Chemicals Agency, der forskningsmiljøet er en dam. Vannmengden i dammen er liten, så i for eksempel en innsjø vil konsentrasjonen av pralletrin være enda lavere.

Hva skjer hvis du ved et uhell mister refillmatten på bakken?

Hvis uhellet først er ute, og du mister en refillmatte på bakken, er det ingen grunn til bekymring.

Virkestoffet pralletrin fra refillmatten er lite oppløselig i vann, og det kan bare transporteres fra matten til jorda med regnvann. Derfor ville relativt lite av det aktive stoffet frigjøres fra matten og kun svært lokalt. Pralletrin som havner i bakken brytes raskt ned (halveringstid i oksygenrik jord er 2,9 dager).

Kan jeg bruke Thermacell mens jeg spiser/drikker ute?

Ja, Thermacell kan brukes når du spiser ute.

I en studie som undersøkte effekten av Thermacell-apparatet, for eksempel til middag, ble det funnet at ved bruk av apparatet er effekten av virkestoffet under risikogrensen. Studien bekrefter at Thermacell også egner seg til bruk når man spiser eller drikker utendørs.

Les mer om studiet her→

Har effekten av Thermacell i bruk blitt studert?

Studie 1

Konsentrasjon av virkestoffet pralletrin som legger seg på overflater

Les studiet→

Studie 2

Oppløsning av pralletrin i vann

Les studiet→

Studie 3

Modellering av effekten av pralletrin på mennesker, kjæledyr og miljø i realistiske scenarier

Les studiet→

Studie 4

Hvordan Thermacell påvirker andre insekter enn mygg

Les mer→

Thermacell flåttkontroll

Hagen min er veldig stor. Bør jeg da legge ut flåttrull overalt?

Nei, det trenger du ikke. Plassèr flåttrullene i omgivelsene der du oppholder deg mest. Du trenger ikke å legge ut flåttrullene i områder hvor du ikke befinner deg regelmessig. Flått beveger seg ikke veldig mye rundt og de vil ikke komme ut av skogsområder for å angripe dine omgivelser. Legg gjerne ut flåttruller i beferdede områder av hagen din, og der du tenker deg at mus naturlig kan oppholde seg.

Hvordan fungerer flåttrullene i hagens økosystem?

Mus er ekstremt nysgjerrige og finner flåttrullene, og på denne måten kommer de i kontakt med bomullen plassert i rullene. De liker å bruke den myke bomullen for å bygge redene sine. Den aktive ingrediensen i rullene fra Thermacell flåttkontroll beskytter musen mot parasitter. Flått og andre parasitter blir infisert og drept. Dette forhindrer også at flåtten overvintrer i redene til musen. Ved å bruke det vi vet om økosystemet, bryter vi syklusen til smittebærende flått i hagen din.

Hvordan vet jeg at flåttrullene fungerer?

Etter bare noen dager eller uker vil du merke at mus har benyttet seg av flåttrullene i sitt arbeid ved at de fjerner bomullen eller også tar med seg deler av rullene for å bygge reder. Når det ikke er noe bomull igjen i flåttrullene, bør du erstatte den tomme rullen med en ny. Uavhengige vitenskapelige studier har vist at flåttrullene fra Thermacell flåttkontroll er svært effektive på lang sikt. Risikoen for å bli smittet fra et flåttbitt blir beskrevet på en detaljert måte.

Kan jeg fjerne flåttrullene etter at de er blitt plassert i hagen min?

Hvis du fortsatt ser tydelig bomull i og utenfor flåttrullene, er det best å la de være som de er. Dette betyr at mus allerede har krøpet inn i rullene og at de blir brukt. Virkestoffet har kommet seg inn i pelsen til musen og kampen mot flåtten har startet!

Hva bør jeg gjøre hvis bomullen ikke er blitt fjernet fra flåttrullene?

Det er ikke et problem at bomullen ikke er blitt fjernet fra flåttrullene. Musen er naturlig nysgjerrig og kryper inn i hull ol. for å utforske de. Når musen kryper inn i flåttrullene, kommer pelsen i kontakt med bomullen som har den aktive ingrediensen i seg. På denne måten fungerer musen fortsatt som en flåttdreper. Det som er viktig, er at flåttrullene plasseres korrekt i hagen din, ved de områdene musen mest sannsynlig ferdes. Dersom det ikke er tegn til at mus har vært i kontakt med flåttrullene etter noen uker, bør du plassere rullene andre steder.

Vil mus bli lokket inn i hagen min hvis jeg bruker flåttkontroll fra Thermacell?

Nei. Flåttrullene lokker ikke flere mus inn i hagen din enn de som allerede finnes der. Men, flåttrullene vil forvandle musen til dine allierte i kampen mot flått. Mus eksisterer i både rurale og urbane områder

Mister flåttrullene effekten hvis de blir våte?

Nei. Bomullen i flåttrullene er ikke vannløselig og rullen er impregnert. Mus foretrekker å bygge redene sine med tørre materialer. Det er derfor viktig at du ikke plasserer rullene på steder som potensielt kan bli veldig våte, som blant annet ved dammer, leirete grunn og områder i hagen din som lett blir oversvømt ved nedbør.

Hva skjer dersom naboen min ikke benytter seg av Thermacell flåttkontroll?

Flåtten er relativt stasjonær, og beveger seg sjelden over store avstander selv. På grunnlag av dette kan ikke flåtten, med egen kraft, bevege seg fra naboen din sin eiendom til din og omvendt. Men, de kan komme inn i hagen din via større dyr som hunder og katter. Dette er grunnen til at det ville vært best å behandle alle stedene rundt hagen din. Jo større område du behandler, jo bedre beskyttelse mot flått i hagen din. Det er uansett viktigst at du plasserer flåttrullene i nærheten av områder der mus ferdes i hagen din uavhengig av hva naboen gjør og ikke gjør

Jeg har hunder og katter som oppholder seg utendørs. Kan jeg fortsatt bruke Thermacell flåttkontroll?

Ja. Hunder og katter ignorerer som regel disse flåttrullene. Du reduserer faktisk risikoen for at hunden eller katten din blir blitt av flått.

Er det farlig hvis katten min spiser en mus som har vært i kontakt med en flåttrull?

Nei, katten din må spise godt over 100 mus om dagen for at det skal beregnes som farlig. De fleste huskatter spiser i gjennomsnitt 5.54 små dyr i løpet av en måned (Kays and DeWan, 2004).

Kan jeg bruke flåttrullene hvis jeg har en dam i hagen min?

Ja. Dersom du ønsker å plassere flåttrullene nærme vann, anbefaler vi at du legger de mellom to stener slik at de ikke ruller i vannet. Hvis den løse bomullen kommer ut av rullene, vil den brytes raskt ned av sollys. Havner den løse bomullen i vannet, vil virkestoffet sakte men sikkert løses fra bomullen og brytes ned raskt. Les også eskens bakside for advarsler.

Vil Thermacell flåttkontroll være en risiko for andre insekter eller dyr i hagen min som f.eks fugler, reptiler eller bier?

Nei, du kan bruke flåttrullene uten problemer selv om det er andre dyr eller insekter i hagen din. Permetrin blir i dette tilfellet brukt som den aktive ingrediensen i produktet. Permetrin er en syntetisk form av et naturlig forekommende plantevern, hentet fra blomsterhoder av blomsten krysantemum. Fugler blir ikke påvirket av permetrin. Permetrin er kjent for å være raskt nedbrytbart ved metabolske prosesser; det kan derfor ikke akkumuleres i kroppen, enten i kroppene til mus eller i rovdyr. Flåttrullene kan derfor brukes uten bekymringer om velferd for alle disse. Bier og humler er avskrekket av virkestoffets repellerende effekt.

Hvordan kaster jeg flåttrullene?

Flåttrullene du har plassert ute, er biologisk nedbrytbare. Vennligst resirkuler tomme esker. Hvis du har noen ubrukte flåttrull du skal kaste, kast disse hos innsamlingssted for avfall. Se yttereske.