STUDIE 3


Modellering av effekten av Prallethrin på mennesker, kjæledyr og miljø i realistiske scenarie

I 2022 inngikk Thermacell et samarbeid med et tredjeparts konsulentfirma for å bruke avsetningsstudieresultater (Studie 1) i realistiske scenarier ved hjelp av modeller tilpasset European Chemical Agency (ECHA). ECHA har til formål å beskytte europeiske forbrukere og miljøet.

Er det trygt å bruke Thermacell-produkter utendørs i naturen med barn og kjæledyr?

«Ja. Ved å bruke data om mengden Prallethrin som er igjen etter bruk av våre produkter, har vi tilpasset eksisterende ECHA risikovurderingsmodeller for å vurdere langsiktig bruk på tvers av realistiske scenarier. Vår forskning har funnet ut at Thermacell er ideell for en rekke utendørs bruksområder for familier, inkludert barn, spedbarn og kjæledyr. I hvert scenario som testes, viser produktene våre akseptabel bruk i henhold til ECHA-standarder for risikovurdering.»
– Dr. John Hainze, visepresident for vitenskap og forskning ved Thermacell

Vurdering

Metode:

Tilpassede ECHA-modelleringsmetoder og avsetningsstudieresultater ble brukt til å simulere effekten av kort- og langsiktig bruk av Prallethrin i de tre virkelige scenariene, inkludert miljø, mennesker og kjæledyr.

Familie scenario

Flere scenarier er modellert for å vurdere risikoen for pralletrin-eksponering for mennesker og kjæledyr.

Camping scenario

Totalt ble 100 Thermacell-enheter brukt på en campingplass (10 mål) for å modellere virkningen av utvidet pralletrin-bruk i naturen.

Eksponeringsnivåer:

Evaluerte både enkel og gjentatt bruk av produkter i 4-timers intervaller over 91 dager.

Antatt 1 Thermacell per telt og 100 telt per campingplass (10 mål)

Fiske scenario

Totalt ble 14 Thermacell-enheter brukt til å modellere virkningen av utvidet pralletrin-bruk rundt en innsjø (333m i diameter).

Eksponeringsnivåer:

Evaluerte både enkel og gjentatt bruk av produkter i 4-timers intervaller over 91 dager.

Antatt 20% enhetsbruk på tvers av 70 fiskere.

Resultater

Konklusjon:

Vitenskapelig gjennomgang ble utført av en europeisk tredjepart. Gjennomgangen var basert på ECHA risikovurderingsmodeller, og bekrefter at pralletrin innvirkning er under terskelen for bekymring for en rekke utendørs bruk, inkludert barn, spedbarn og kjæledyr.

Pralletrin bruk havner under terskelen for bekymring

Relatert til mennesker og kjæledyr, havner eksponeringsnivået fra Thermacell i bruk, under ECHA sine svært konservative akseptable eksponeringsgrenser. For miljøresultater er konsentrasjonen av pralletrin som slippes ut i det omkringliggende området ved bruk av Thermacell, under konsentrasjonen vurdert som ufarlig (PNEC).

Pralletrin oppløses rask og brytes ned når det slippes ut i miljøet:

  • Nedbrytes i atmosfæren (38 minutters halveringstid)
  • Brytes direkte ned når den utsettes for sollys (13,6 timers halveringstid i sterilt vann)
  • Brytes ned i jord med 2,9 dagers halveringstid

Kilde: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Prallethrin#section=InChI

Referanse:

Chan J. and Cloke D (2022) Human Health Exposure Assessment for Thermacell® Anti Mosquito II Containing Prallethrin (Etoc®), Exponent International Ltd The Lenz Hornbeam Business Park Harrogate HG2 8RE, UK, Document Number: 1502116.UK0 – 9757, 3rd February 2022